VOORWAARDEN SAMPLE ACTIE – ZADIG & VOLTAIRE THIS IS HER! UNDRESSED

 

1.     Algemeen

1.1.         Door deel te nemen aan deze actie, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

1.2.         Deze sample actie begint op 2-01-2023 en eindigt rechtswege op 14-01-2023.

1.3.         Er zijn 5000 samples beschikbaar gesteld door Shiseido voor deze actie. Wanneer dit aantal bereikt is zullen er geen aanvragen meer in behandeling worden genomen of aanvullende samples bovenop het aangegeven aantal opgestuurd worden.

1.4.         Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan het recht van de woonplaats van de verwerende partij.

1.5.         Deelname aan deze actie is enkel mogelijk gedurende de bovengenoemde actieperiode. Aanvragen voor of na de aangegeven data worden niet in behandeling genomen.

1.6.         Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen. In het geval van meerdere deelnames door eenzelfde persoon is enkel de eerste deelname geldig.

1.7.         Deelnemers dienen woonachtig te zijn in Nederland

 

2.     De actie

2.1.         Middels het inschrijfformulier op de website van www.parfumerie.nl kan per persoon één sample worden aangevraagd van THIS IS HER! UNDRESSED.

 

3.     Voorwaarden

3.1.         Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode conform de actievoorwaarden aan de actie hebben deelgenomen, hebben recht op het sample. Alle velden dienen juist ingevuld te worden. Drogisterij Parfumerie "Marjo" B.V. en Shiseido zijn niet aansprakelijk voor onjuiste adressering door typ- of spelfouten.

3.2.         Gebruik van de ter beschikking gestelde samples is voor rekening en risico van de deelnemer. Drogisterij Parfumerie "Marjo" B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze actievoorwaarden of deze actie dan wel voor gebruik van de samples.

3.3.         Drogisterij Parfumerie "Marjo" B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met de website en/of het mailsysteem. Drogisterij Parfumerie "Marjo" B.V. noch Shiseido kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de actie en de hardware- of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

 

4.     Privacy

4.1.         De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden in een database van Drogisterij Parfumerie "Marjo" B.V. ingevoerd om het verzoek van de deelnemer goed te kunnen verwerken.

4.2.         Samples kunnen in samenwerking met leveranciers worden verstrekt. De deelnemer geeft Drogisterij Parfumerie "Marjo" B.V. toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke andere persoonsgegevens te delen met onze leveranciers en andere derden om het verstrekken van het sample, zoals de verzending en/of levering hiervan, mogelijk te maken.

4.3.         Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg onze website https://www.parfumerie.nl/privacy-policy-cookie-restriction-mode/ voor een volledige versie van onze privacy policy.